Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 november 2018

D66 Westerkwartier op werkbezoek bij RSG De Borgen

Kwalitatief goed en bereikbaar voortgezet onderwijs voor leerlingen in het Westerkwartier is voor D66 Westerkwartier een belangrijke speerpunt. Goed onderwijs dicht bij huis.

Vandaag bezocht D66 Westerkwartier scholengemeenschap De Borgen, met vestigingen in Leek, Roden en Grootegast. In ons gesprek met vertegenwoordigers van RSG De Borgen werd snel duidelijk dat we te maken hebben met zeer betrokken docenten en management, die zich verantwoordelijk voelen om leerlingen zo goed mogelijk toe te rusten voor het functioneren in onze samenleving.

Voortgezet onderwijs in het Westerkwartier

De scholengemeenschap De Borgen is niet weg te denken uit het Westerkwartier en werkt aan een aantal belangrijke lijnen naar de toekomst. D66 acht het dan ook noodzakelijk dat de onderwijsinstelling en het nieuwe gemeentebestuur samen optrekken. Zo is een gedegen verkenning van waar (toekomstige) leerlingen per gebied onderwijsbehoefte hebben belangrijk om besluiten te nemen rond huisvesting, inclusief dependances. Onlangs is bekend geworden dat het Gomarus College uit Zuidhorn vertrekt en het schoolgebouw daarmee vrij komt; dit verlies kan ook een kans worden.

Gebouwen

De kwaliteit van de schoolgebouwen zal de komende jaren een belangrijk onderwerp van bespreking zijn. Niet alleen de vestigingsplaats, maar ook de vraag of er nieuwbouw of verbouw moet plaatsvinden. Echter, in de begroting van het Westerkwartier lijkt hier, wat betreft voortgezet onderwijs, nog geen voorziening voor te zijn getroffen.

Zorg

Verder wil men de kwaliteit van onderwijs en de lokale binding versterken door een intensivering van de samenwerking tussen lokale bedrijven en De Borgen. Ook hebben leerlingen soms zorg nodig die niet direct via de thuissituatie gegeven kan worden. School helpt mensen dan in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daarom is handhaving cq. versteviging van de zorgstructuur voor leerlingen van grote zorg voor de school, zeker in de overdracht naar De Schans die als nieuwe speler onze gemeente binnenkomt.

Veiligheid

Tot slot constateren we dat veilige fietsroutes naar het voortgezet onderwijs stevig op de agenda van het Westerkwartier moet komen te staan. Een mooi voorbeeld zou een breed fietspad van Faan naar Leek zijn. Schoolkinderen fietsen nu over de weg Pasop, wat zeer oppassen is vanwege het vele hardrijdende verkeer en de spaarzame verlichting.

Lees meer over onze standpunten in ons verkiezingsprogramma.