Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 november 2018

Duiding verkiezingsuitslag Westerkwartier

Logo D66 Westerkwartier

De afgelopen weken hebben wij, D66 Westerkwartier, met alle vrijwilligers veel inspanningen verricht om een goede campagne te voeren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen woensdag (21 november 2018). Het resultaat is anders dan verwacht, maar geeft ons wel de basis om de komende drie jaar binnen de hele gemeente te laten zien dat we ook als kleine fractie het verschil kunnen maken.

Nieuwe start

Het is een bijzonder moment waar we allemaal naar toe werken, de start van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Niet nieuw omdat het Westerkwartier natuurlijk al lang bestaat, maar wel nieuw als gemeente. Het nu te vormen college draagt een zware verantwoordelijkheid om deze gemeente een goede start te geven. Daarbij krijgt het een aantal grote opdrachten cq. uitdagingen mee.

Uitdagingen

Zo moet de zorg op peil blijven, terwijl de kosten niet uit de klauwen mogen lopen, en moet er nu écht een duurzaamheidsomslag gemaakt worden. Ook mogen we niet vergeten dat de vier huidige gemeentes met alle medewerkers tot één gemeente omgesmeed moeten worden. Daarnaast heeft elke partij ook nog beloofd dat het college naar de inwoners komt, de dorpen opzoekt. Dit kan je alleen waarmaken als er een breed college komt. Een dergelijk college heeft dan ook onze sterke voorkeur. Daarbij speelt ook mee dat de legitimatie van de raad met een opkomst van 50% minder groot is dan we gewend zijn. Hoe groter het college, hoe groter de legitimiteit.

Samenwerking

Tijdens de campagne hebben wij ervaren dat dat de partijen veel overeenkomsten hebben, zeker waar het om de genoemde uitdagingen gaat. Wij staan er voor open om als raad tenminste op deze punten een raadsakkoord te sluiten, een akkoord tussen alle partijen. Een dergelijk akkoord kan hier zorgen voor meer voortgang. De hele raad heeft zich immers gecommitteerd. Dit hoeft wat ons betreft een coalitieakkoord niet uit te sluiten, het kan aanvullend zijn. D66 Westerkwartier staat voor een positieve en constructieve manier van omgang in de Raad. Een goede samenwerking met andere fracties en met het college zien wij dan ook met vertrouwen tegemoet.

Samen gaan we nu echt het Westerkwartier maken!