Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 september 2019

Kerkenvisie Gemeente Westerkwartier

Twee artikelen in het NRC zijn er aan gewijd en het valt te verwachten dat ook op een veel kleinere schaal aandacht is voor de volgende vraag: Hoe kunnen de 6.000 kerken van Nederland ondanks de ontkerkelijking behouden blijven? Hoewel het lijkt alsof D66 zich in de strijd tegen ontkerkelijking mengt, is dit niet zozeer het geval. Het behoud van de kerken vinden wij juist vanuit een andere invalshoek belangrijk. Het gaat bij kerken vaak om gebouwen die letterlijk en figuurlijk de tand des tijds hebben doorstaan. Iedere kerk heeft zijn eigen verhaal. En hoewel wellicht de functie van de kerkgebouwen verandert, hun geschiedenis en vaak voor de dorpen beeldbepalende karakter niet. Het zijn zichtbare elementen van ons cultureel erfgoed en zowel in landschappelijk als historisch perspectief belangrijk. Aan de hand van de kerktoren worden dorpen en steden van verre herkend. Ook in het Westerkwartier is er een aantal kerken dat zeker een prominente plaats in ons religieus erfgoed inneemt.

D66-Westerkwartier is van mening dat wij als gemeente verstandig met dit erfgoed moeten omgaan. Wij denken dat het verstandig is dat ook de gemeente Westerkwartier, net als veel andere gemeenten in Nederland, zou moeten beginnen met het opstellen van een kerkenvisie. De fractie van D66-Westerwartier heeft een aantal schriftelijke vragen ingediend waarin wij vragen of de organisatie al bezig is met het opstellen van een kerkenvisie of dat in de nabije toekomst van plan is te gaan doen. D66 wil de toezegging van het college dat de gemeente middels een kerkenvisie een eerste stap zet in het beschermen van ons religieus erfgoed.