Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 september 2019

VZ Westerkwartier schoffeert zieke medewerkers

Recent heeft een raadslid van de collegepartij VZ Westerkwartier zich opnieuw op een bijzondere manier uitgesproken in de pers over het functioneren van de gemeente. In het bewuste artikel legt het bewuste raadslid een directe relatie tussen het verhoogde ziekteverzuim bij de ambtelijke organisatie en het collegevoorstel om de OZB volgend jaar met 10% te verhogen. Deze verhoging zou, als we zijn redenatie volgen veroorzaakt worden door het verhoogde ziekteverzuim.

Kort het D66 standpunt over ziekteverzuim: wij verwachten dat de gemeente als goede werkgever acteert en de werknemers die langdurig ziek zijn zo goed mogelijk begeleidt. Het is in ieders belang om mensen zo spoedig mogelijk weer naar normaal werk te brengen, maar dit moet wel zorgvuldig. Wij horen dat de organisatie hier op inzet en verwachten dat zij hier periodiek over rapporteert, zodat wij de ontwikkeling in de gaten kunnen houden. Het heeft zeker onze aandacht, maar wij gaan niet op de stoel van de directie zitten. Wellicht dat sommigen die neiging nog hebben vanuit een gemeente van ongeveer 12.000 inwoners, maar die rol past niet bij de raad van een gemeente van het formaat Westerkwartier. Voor ons gaat het debat vandaag daar echter niet over.

Het feit dat een raadslid van VZ, een collegepartij die medeverantwoordelijkheid draagt in het bestuur van deze gemeente, op de manier waarop u in de media heeft kunnen lezen, schopt tegen medewerkers van onze gemeente, die om wat voor reden dan ook op dit moment thuis zitten, vraagt om duiding. Ook de manier waarop een valse vergelijking gepresenteerd wordt als ‘de waarheid’ vraagt om duiding. Welke partij wil haar kiezers om deze manier desinformeren? Waarom zo blazen in een glas water en vervolgens een storm aankondigen?

Deels als gevolg van veranderingen in de organisatie zitten een aantal medewerkers van de gemeente momenteel ziek thuis. Kijken we naar onze inwoners, dan zijn er veel meer mensen die om wat voor reden dan ook langdurig ziek zijn. Ik vind het uitermate kwetsend dat de gekozen bewoording, zoals geuit in de krant, heel kort door de bocht neerkomt op “gemeente, je moet die mensen die ziek zijn gewoon een schop onder de kont geven want ze zijn niet echt ziek”. Hoe moet dat overkomen op deze mensen?

VZ stond voor Veiligheid & Zorg, als ik dit hoor dan trekt zij mensen de veiligheid onder de voeten weg en de zorg kan wel inpakken! Graag hoor ik van de fractie van VZ of zij de gedane uitlatingen over mensen in de ziektewet onderschrijven, hoe zij dit zien in relatie tot hun eigen uitgangspunten en of deze uitlatingen de mening van de coalitie weerspiegelen. Wellicht kan de PvdA, toch een beetje het sociaal geweten van de coalitie, toelichten hoe we volgens de coalitie dienen te kijken naar het omgaan met ziekteverzuim?

Enkele maanden geleden stonden wij hier in een vergelijkbaar debat, naar aanleiding van -toevallig of niet- hetzelfde raadslid. Ook toen was er sprake van discutabele uitlatingen die als hele waarheden gepresenteerd werden. Ditmaal worden de kosten van het deel van het percentage ziekteverzuim dat boven het landelijk gemiddelde ligt direct gelinkt aan de meeropbrengst van de verhoging van de OZB die door de collegepartijen voorgesteld wordt voor 2020. Vervolgens wordt boos gesteld dat de ‘gewone burger moet bloeden voor het ziekteverzuim bij de gemeente’. Dit bewust opzetten van de ‘gewone burger’, wie dat dan ook mag zijn, tegen langdurig zieke gemeentelijke medewerkers die zelf geen verweer kunnen geven vind ik schaamteloos, zowel inhoudelijk als politiek.

Tijdens het vorige actualiteitendebat heb ik het punt van desinformatie naar voren gebracht en het bewuste raadslid aangesproken op zijn verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger. In onze digitale samenleving is echte, juiste informatie soms erg moeilijk te onderscheiden van valse informatie, ofwel misinformatie. Ik heb destijds Dhr. Beute, want daar heb ik het hierover, aangesproken op het feit dat hij desinformatie verspreidde, bedoeld of onbedoeld.

Enkele maanden later gaat hij wederom op dezelfde wijze de fout in door een vergezochte, onware bewering te lanceren als “de waarheid”. Hoezo, de waarheid? Nou, lezen we, Dhr. Beute heeft namelijk tweemaal hetzelfde bedrag gehoord en “oh, hoe toevallig is dat” hij hoeft niet te goochelen, “want dit zijn simpel de feiten”. Het enige feit is dat de bedragen allebei ongeveer op een miljoen komen, er zit geen werkelijke relatie tussen de bedragen. Een valse vergelijking presenteren, daarop conclusies baseren en rondtoeteren is desinformatie de wereld in helpen.

Nergens in het artikel, waarin dit raadslid onlangs zijn eigen versie van de waarheid de wereld in wierp, staat dat de uitlatingen op persoonlijke titel zijn, en daarmee is de uiting volgens mij namens VZ. Immers Dhr. Beute is raadslid namens die partij en doet zijn uitlatingen als zodanig, dat kan je op zo’n moment niet los van elkaar zien. Daarom wil ik graag van VZ horen of zij het uiten van desinformatie steunen en, als het antwoord ‘nee’ is, hoe vaak dit nog voor mag komen voor het ook voor hen genoeg is.

D66 Westerkwartier staat voor een harmonieuze samenleving waar men oog heeft voor elkaar, niet een samenleving waarin mensen tegen elkaar opgezet worden en men vooral naar elkaar schreeuwt. Desinformatie is in die zin een van de grootste bedreigingen van onze samenleving want desinformatie wordt bijna altijd ingezet om mensen uit elkaar te drijven. Wij nemen dan ook sterk afstand van de bewuste uitlatingen die door een collega-raadslid gedaan zijn.