Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 juli 2020

Reactie D66 Westerkwartier op perspectievennota 2020: júist nu, verduurzaming voorop!

Logo D66 Westerkwartier

Vandaag is  onder bijzondere omstandigheden de perspectievennota 2020 behandeld. In de perspectievennota geeft het College aan wat voor beleidsvoornemens men heeft voor de komende jaren en vormt de basis voor de begroting voor 2021 die later dit jaar gepresenteerd wordt.

D66 Westerkwartier pleit voor het blijven inzetten op verduurzaming. Juist in een periode dat de gemeente het financieel moeilijker heeft is het van belang om duidelijke bakens te hebben. Zo heb je een basis om te beslissen waaraan je het geld, dat je nog beschikbaar hebt, wél aan uitgeeft. Als het aan D66 ligt wordt er ingezet op investeringen en beleid die bijdragen aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen, zo blijven we werken aan een groenere toekomst. Daarom hebben we een motie (lees ‘m aan het eind van de bijdrage) ingediend die door het college is overgenomen, waarmee een mooie stap gezet wordt in het bewuster werken aan verduurzaming door de gemeente.

Daarnaast zijn wij tevreden over de opzet van de evaluatie van het armoedebeleid, waar het inzichtelijk maken van de armoedeval, en het daarop acteren, een belangrijke verbetering is. D66 pleit al jaren voor aandacht voor de armoedeval vanuit ons standpunt dat werken moet lonen (vanuit de richtingwijzer ‘beloon de prestatie en deel de welvaart‘) en daarmee is deze eerste stap gericht op gezinnen met kinderen een goede start.

Verder vraagt D66 aandacht voor sport en cultuur, verminderen van regeldruk voor MKB, en het serieus in gesprek gaan met inwoners. Daarbij is transparantie en helderheid in communicatie van groot belang.

Lees onze hele bijdrage D66 Westerkwartier – algemene beschouwingen 2020

Thema

Duurzaamheid

Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven van onszelf en de toekomstige bewoners van onze gemeente. D66 vindt dat de gemeente Zuidhorn een meer prominente en dominante rol moet spelen op dit gebied

Lees meer