Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 maart 2021

‘Ienvesteren ien geluk’?!

De gemeente Westerkwartier presenteert de cultuurvisie 2021-2028 als een investering in geluk.

Tijdens het lezen van de cultuurvisie is het heel makkelijk om hierin mee te gaan. Het stuk is prachtig vormgegeven en is voorzien van mooie foto’s vanuit het hele Westerkwartier. Kijk je echter kritisch naar het stuk en de bijbehorende cijfers dan kom je achter een andere kant van de visie. Een aantal belangrijke cultuurverenigingen binnen onze gemeente gaan er namelijk zwaar op achteruit.

 De kaasschaaf erover

D66 Westerkwartier beseft dat er geharmoniseerd moet worden. “Harmoniseren betekend vaak dat er verenigingen zijn die op achteruit gaan en verenigingen zijn die er op vooruit gaan.” aldus Denny Boersma. Denny Boersma: “Echter de voorgestelde harmonisatie zorgt er voor veel verenigingen voor dat zij geconfronteerd worden met een terugloop van de subsidie. Voor een enkele muziek vereniging betekend het zelfs dat zij over 4 jaar een terugloop hebben van de subsidie gelden van maar liefst 50%.” Voor veel verenigingen was het in normale tijden al  lastig om de lippen boven water te houden, laat staan met de extra uitdagingen die zijn ontstaan door de Corona-crisis. “En wat stelt dit college voor, we gaan harmoniseren waarbij we met de kaasschaaf over het culturele hart gaan van onze gemeente.”

 Cultuurcoach en het stimuleren van cross-culturele uitingen

In de cultuurvisie worden verder het instellen van een cultuurcoach en het stimuleren van cross-culturele cultuuruitingen meegenomen. D66 kan zich vinden in het stimuleren van cross-culturele cultuuruitingen. Denny Boersma vraagt de wethouder: “In hoeverre is de wethouder bereid om te kijken of de cultuurcoach betaald kan worden uit de stimuleringsgelden cultuur die vanwege Corona uit Den Haag komen? Dit zodat de €40.000,- die daarmee vrij komt ingezet kan worden om tenminste de culturele instellingen die we in het Westerkwartier rijk zijn wél voldoende te blijven ondersteunen zodat we kunnen blijven genieten, zowel als deelnemer of gast.”