Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 maart 2021

Motie van afkeuring; Bescherming Middag-Humsterland

Tijdens de raadsvergadering van 24 maart diende D66 Westerkwartier samen met GroenLinks Westerkwartier een motie van afkeuring in. Deze motie van afkeuring is ondersteund door…. De motie gaat verder dan het handhaven van de sloot. Hij gaat ook over behoorlijk bestuur.

Gedempte sloot Niehove

In februari berichtten wij al over het hervatten van handhaving tegen de demping van een sloot bij Niehove. Vanuit zowel D66 als GroenLinks zijn hier dan ook kritische vragen over gesteld en is er een interpellatiedebat geweest met de betreffende wethouder. Begin februari heeft de Provinciale Staten de bescherming van de sloot herbevestigd in de ‘Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening provincie Groningen’.

D66 raadslid Rogier van ’t Land: “Middag Humsterland is niet voor niets een Nationaal landschap. De karakteristieke sloten zijn daar een uniek en onlosmakelijk onderdeel van. Als we die sloten niet in stand houden, wordt het landschap ernstig aangetast. Daarom kunnen we het niet hebben dat individuele gebruikers van de grond daar een loopje mee nemen. Als dat gebeurt moet de gemeente gewoon handhavend optreden.”

Respectvol handelen

De motie gaat echter niet alleen over het handhaven tegen de gedempte sloot. Er is ook sprake van onbehoorlijk handelen. Zo is de gemeente Westerkwartier partner met onder andere de Provincie Groningen, LTO en de Milieufederatie in het Convenant (1998), waarmee het Middag Humsterland een beschermde status heeft gekregen. Dit convenant is nog steeds van kracht en is vertaald in de Provinciale Omgevingsverordening en het geldende bestemmingsplan. De gemeente Westerkwartier is namens deze partners verantwoordelijk voor handhaving. De gemeente Westerkwartier weigert tot op heden echter te handhaven en doet dit zonder haar convenantspartners hierin te raadplegen.

Daarnaast heeft het college de raad en belanghebbende partijen meerdere malen op het verkeerde been gezet door tegenstrijdige en onduidelijke informatie te verstrekken. Hierdoor zet het college de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de gemeente Westerkwartier op het spel en informeert zij de gemeenteraad onvoldoende. Daarnaast wordt er een precedent geschept dat zeer risicovol is voor de beschermde status van het Middag-Humsterland, iets wat onderschreven wordt door convenantspartners.

College: kies voor de nette weg

D66 roept het college daarom op om te stoppen met het oneindig opschorten van de handhaving op de demping. Met het vaststellen van het Provinciaal omgevingsplan begin maart heeft de provincie nogmaals bevestigd dat de sloot een beschermde status heeft. Daarnaast geven convenantspartners vanuit hun expertise aan dat de bescherming op de sloot niet zomaar vastgesteld is, maar het resultaat van een lang en zorgvuldig proces waarin veel facetten meegenomen zijn. Daarom: kies de nette weg, en wikkel het geval af en hervat de handhaving.