Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 2 mei 2021

Rogier van ’t Land lijsttrekker D66 Westerkwartier

Met een grote meerderheid van stemmen is door de leden van D66 het huidige raadslid in de gemeente Westerkwartier, Rogier van ’t Land, gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

De in Aduard woonachtige Rogier heeft de afgelopen raadsperiode, samen met fractieassistenten en steunfractie, in de nieuw gevormde gemeente Westerkwartier hard gewerkt om het geluid van D66 gehoord te krijgen.

De komende tijd zullen er veel veranderingen plaatsvinden in de maatschappij en dus ook op gemeentelijk niveau. Denk daarbij aan milieu-aanpassingen, de invoering van de omgevingswet en de grotere rol van de gemeente in het sociaal domein. Rogier heeft veel ervaring in het betrekken van de bevolking bij veranderprocessen en hij wil, samen met de andere te verkiezen raadsleden van D66, zich daarvoor ook de komende raadsperiode inzetten.