Steun ons en help Nederland vooruit

Samen maken we Westerkwartier. In het Westerkwartier wonen veel verschillende mensen en hebben we een prachtige omgeving. Ik wil er voor zorgen dat al het moois wat we hier hebben behouden blijft en verbeteren waar nodig. Ik wil dat iedereen met veel plezier hier kan wonen.

Mijn speerpunten zijn:

  • Welzijn nieuwe stijl
    Net als D66 benader ik mens en maatschappij op een positieve manier. Veel van de problemen die je in je leven tegen komt kun je zelf oplossen. Het kan zijn dat het soms even niet lukt. Eén van de taken van de gemeente is om te zorgen voor een vangnet voor mensen die het minder hebben. Ik wil me inzetten voor dienstverlening waar je ook echt wat aan hebt. De gemeente moet maatwerk leveren. Waar de één geholpen is met ondersteuning voor zijn mantelzorger, heeft een ander misschien juist behoefte aan een opleiding, professionele hulp of geld
  • Contact en vertrouwen tussen gemeente en inwoners
    Vaak heeft de overheid de neiging om in moeilijke woorden en zinnen te communiceren. Dat kan lastig zijn als je bijvoorbeeld een aanvraag moet doen. Ik wil er voor zorgen dat de gemeente in duidelijke taal spreekt. Aanvraagformulieren moeten in een voor iedereen begrijpelijke taal worden geschreven. Bovendien vind ik het belangrijk dat de gemeente zorgt voor makkelijk toegankelijke informatievoorziening. Als je een vraag hebt moet je dat makkelijk op de website terug kunnen vinden. En voor wie dat prettiger vindt moet je ook bij een persoon terecht kunnen voor al je vragen.
  • Samen wonen samen leven
    Gelukkig is het Westerkwartier nog geen krimp gemeente. Er zijn veel mensen, jong en oud, die hier graag willen wonen. Het is belangrijk dat de gemeente met haar beleid er voor zorgt dat er voor iedereen geschikte woonruimte is. Zowel koop als huur, grote als kleine huizen; en in de kleine kernen als de grotere dorpen. Daarbij moeten we er wel op letten op dat onze mooie natuur behouden blijft en dat de boeren genoeg en goede grond houden.

Voor de fractie van D66 Zuidhorn houd ik mij bezig met het Sociaal Domein

Meer van Claire Klamer-Wardle