Steun ons en help Nederland vooruit

Co Stehouwer

Fractielid D66 Leek

70 jaar

Zwijndrecht

Ik ben al lid sinds 1966 nadat ik een inspirerende lezing van Hans van Mierlo had gehoord. In de zeventiger jaren ben ik politiek actief geweest in de gemeente Bleiswijk en Rotterdam. De laatste jaren heb ik me in de gemeente Leek beperkt tot flyeren in campagne tijd en kas controle. Sinds afgelopen zomer ben ik steunfractie lid. Ik vind dat de democratie de beste staatsvorm is. Tijdens mijn reizen is die overtuiging steeds sterker geworden. Dat betekent ook dat ik een bijdrage moet leveren als dat nodig is, de komende 4 jaar wil ik dat als gemeenteraadslid doen.

D66 wil:

  • Een leefomgeving waar de balans tussen ondernemers, bewoners en duurzaamheid optimaal is. Om alle kerntaken van de gemeente goed te kunnen uitvoeren moet de gemeente Westerkwartier over 4 jaar een feit zijn.
  • Een plan maken om een gezonde staat van de gemeentefinanciën te gaan realiseren. De schuld van de gemeente Leek is vergeleken met andere gemeentes heel erg hoog.

D66 is een sociaal liberale partij, dat betekent vrijheid voor het individu maar rekening houden met anderen. Zij bekijkt problemen en voorstellen rationeel en laat vervolgens het gevoel mee spreken.

Portefeuille: Sociaal Domein, Onderwijs, Herindeling, Intensieve veehouderij, Handhaving

Meer van Co Stehouwer
Tijdens het reizen is mijn overtuiging dat de democratie de beste staatsvorm is, steeds sterker geworden
- Co Stehouwer