Steun ons en help Nederland vooruit

Harrie Rutgers

Fractielid D66 Westerkwartier in Zuidhorn

63 jaar

Niezijl

Ik ben geboren en opgegroeid in Bedum en inmiddels alweer zo’n 30 jaar woonachtig in het Westerkwartier. Ik voel me daar thuis. Eerst in Tolbert, daarna een lange periode in Zuidhorn waar onze drie kinderen opgroeiden en nu in het idyllische Niezijl.

Na negen jaar Rijkspolitie was ik als zelfstandig ondernemer meer dan twintig jaar eigenaar van een organisatieadvies bureau. Veel van het werk lag in de randstad, maar gelukkig meer en meer ook in de noordelijke regio. Na een joint venture met een Australisch bedrijf op het gebied van aquacultuur heb ik nog enkele jaren als interim manager bij de Gemeente Groningen gewerkt, onder andere op het gebied van parkeer- en evenementenmanagement.

Er is veel gaande in de ontwikkeling van Noord Nederland. D66 wil dat het Westerkwartier daar optimaal van profiteert en nieuwe initiatieven worden ondersteund. Zeker als het om innovaties op het gebied van landbouw, ICT en de vestiging van duurzame bedrijven gaat.
Vanaf 2010 ben ik mij als raadslid voor D66 in de gemeente Zuidhorn gaan inzetten. Vanuit de oppositie hebben we veel kunnen bereiken. Ik zou graag willen dat we als D66 ons werk door kunnen zetten en kunnen blijven bouwen aan een Westerkwartier waar de belangen van de inwoners centraal staan ook als het gaat om kleine kwesties in buurt of straat.

Het Westerkwartier is een grote gemeente met een groot aantal kleine dorpen, elk met een eigen karakter. Ook heeft het Westerkwartier veel belangrijk erfgoed in die dorpen en in het landschap er omheen waar we met z’n allen zuinig op moeten zijn en waar ik mij als raadslid voor wil inzetten.
Herindelen maakt dat er nog veel moet gebeuren om een goed werkende ambtelijke organisatie te realiseren. Ik vind het belangrijk dat de leefbaarheid in en de bereikbaarheid van de dorpen actief worden behartigd waarbij de gemeente een belangrijke rol moet toedichten aan de verenigingen van dorpsbelangen.

We staan als nieuwe gemeente voor belangrijke uitdagingen. Op het gebied van de zorg zullen we stevig de vinger aan de pols houden als het gaat om de basisvoorzieningen.

In het Westerkwartier moeten we werk maken van onze bijdrage aan de klimaatdoelen. Niet alleen om het behalen van de doelen door alternatieve energie mogelijk te maken, maar vooral ook om de aardbevingssoap in Groningen te stoppen door daadwerkelijk om te schakelen van fossiele- naar duurzame energiebronnen.
Dus: meters maken, want er is veel te doen!

Portefeuille: Algemeen bestuur, herindeling, Economische zaken, Sociale Voorzieningen & Maatschappelijke dienstverlening, Gemeentelijke heffingen & Financiën

Meer van Harrie Rutgers
“It don’t mean a thing, If you ain’t got that swing”
- Herman Brood (o.a.)