Steun ons en help Nederland vooruit

Jan Gutman

Steunfractielid

54 jaar

Rotterdam

In het kleine dorp Visvliet, waar ik woon, is duidelijk zichtbaar dat de leefbaarheid onder druk staat. De gemeente moet zich sterk maken voor de kleine dorpen. Het werkelijk bouwen aan een gedegen dorpsdemocratie is daarin een belangrijke stap die we moeten nemen. De lokale overheid heeft een dienende rol in de samenleving en ze zou zich ook zo moeten opstellen. De burger moet centraal moet staan: de overheid is er voor de burger en niet andersom! Regels zijn er niet om het de overheid makkelijker te maken, maar juist om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

Na mijn schoolopleiding en studie applicatie ontwikkelaar ben ik in 1992 gaan werken bij de Hanzehogeschool in Groningen als Instructeur technische vaardigheden en systeembeheerder.Vanaf 1994 woon ik in de gemeente Zuidhorn. De eerste jaren in Noordhorn en Zuidhorn, maar uiteindelijk in Visvliet, waar ik nu nog steeds met veel plezier woon. In 2010 ben ik ld geworden van D66. Niet lang daarna ben ik het bestuur van de afdeling gaan versterken. Eerst als algemeen lid, maar al snel ben ik tot secretaris benoemd. Na 3 jaar bestuurswerk, trok het werk van de steunfractie enorm. Over verschillende onderwerpen, vanuit de D66 gedachtengoed, je mening vormen en formuleren was een enorme uitdaging voor mij. In 2014 kreeg D66 twee zetels in de gemeenteraad. In die periode was ik voor D66 gemeenteraadslid in de gemeente Zuidhorn en fractievoorzitter. Vanaf de herindeling in de gemeente Westerkwartier ben ik actief als Steunfractielid voor de fractie van D66-Westerkwartier.

 

Portefeuille: Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat, Onderwijs, Cultuur en recreatie, Milieu Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting

Meer van Jan Gutman
Het werkelijk bouwen aan een gedegen dorpsdemocratie is daarin een belangrijke stap die we moeten nemen.
- Jan Gutman