Steun ons en help Nederland vooruit

Janny de Weijs-Krol

Steunfractielid D66 Zuidhorn, Kandidaat D66 Westerkwartier

Garnwerd

De Winsumse D66-fractie, die deelnam aan de huidige coalitie, kreeg het voor elkaar dat in het coalitieakkoord werd op opgenomen dat, als het zou komen tot gemeentelijke herverkiezingen, dat dan de inwoners van de voormalige gemeente Ezinge gehoord
zouden worden over hun wensen. Inmiddels weten we dat deze voormalige gemeente Ezinge (de Middag) samen met Humsterland een onderdeel gaat vormen van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Het nationale landschap Middag Humsterland in één
gemeente!
Als actief D66-lid en inwooneter van de Middag ga ik me nu inzetten om de inwoners van dit gebied enthousiast te maken voor D66 en haar ideeën.

Meer van Janny de Weijs-Krol