Steun ons en help Nederland vooruit

Jochum Sipma

Steunfractie D66 Westerkwartier, Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen 2022

Leek (tijdelijk Groningen)

Politiek met historisch besef

Sinds 2017 ben ik lid van D66 en vanaf januari/februari ben ik actief lid van D66 in de gemeente Westerkwartier. Vanaf februari sluit ik aan bij fractievergaderingen. Verder heb ik de vanuit D66 verzorgde leergang ‘Politieke vaardigheden’ gevolgd om mij voor te bereiden op actieve politieke deelname. Ik ben werkzaam bij Veiligheidsregio Groningen als Informatiecoach binnen team ‘Informatiemanagement en ICT’. Samen met mijn vrouw woon ik nu tijdelijk in de stad Groningen omdat wij wachten tot onze nieuwbouwwoning in Leek klaar is. Naast politiek houdt ik me bezig met: geschiedenis, computers, reizen, wandelen en voetbal. Politiek doorgrond ik graag hoe gebeurtenissen tot stand gekomen zijn om daarna te kijken hoe we er mee om willen gaan.

Stem voor jong Westerkwartier

In onze gemeente zijn bijna 21.000 mensen tussen de 15 en 45 jaar, dat is ongeveer een derde van het totaal aantal mensen dat in onze gemeente woont. Deze mensen worden nauwelijks door leeftijdsgenoten vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Graag zou ik deze vertegenwoordiging willen vergroten en een aantal zaken aanpakken. Er liggen onder andere opgaven in het verzorgen en behouden van bereikbaar en kwalitatief hoog onderwijs, het betrekken van inwoners bij de gemeente, het in stand houden van de culturele sector binnen onze gemeente en het voortzetten van de zondagsopenstelling.

Jochum Sipma staat op plaats 4 van de kandidatenlijst van D66 Westerkwartier voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Meer van Jochum Sipma