Steun ons en help Nederland vooruit

Rogier van ’t Land

Fractievoorzitter D66-Westerkwartier

Aduard

Na meer dan een tien jaar dorpsbelangen-besturen – eerst in Niezijl en later in Aduard – maak ik de overstap naar de gemeentepolitiek. Al sinds mijn studietijd zet ik mij actief in voor mijn omgeving, of dat nu in een studieomgeving was, in het dorp of bij ons in de straat. De herindeling naar het Westerkwartier brengt kansen met zich mee, maar ook risico’s.

Vanuit D66 Westerkwartier wil ik mij in de gemeenteraad inzetten om de overgang naar de nieuwe gemeente zo goed mogelijk te laten verlopen. Door scherp te zijn op de aandacht die de gemeente heeft voor haar inwoners, helemaal waar het om de kleine(re) kernen gaat. Vanuit mijn ervaring weet ik hoe waardevol het is dat inwoners nauw contact kunnen hebben met de gemeente. Door ook scherp te zijn dat mensen eerlijke kansen krijgen en als dat even niet lukt ook goede ondersteuning krijgen. Kortom, door te streven naar een gemeente waar we trots op kunnen zijn en waar we naar elkaar om kijken.

Een duurzaam Westerkwartier is voor mij dan ook niet alleen een duurzaam Westerkwartier qua milieu en energie, maar ook sociaal duurzaam. Dat betekent extra aandacht en steun geven aan mensen die om wat voor reden dan ook minder kansen gekregen hebben. Dat betekent niet alleen twee-onder-één-kap woningen voor gezinnen bouwen, maar ook sociale woningbouw en levensbestendige woningen, juist ook in kleinere kernen. En als het over zorg gaat daag ik de nieuwe partij die de basiszorg gaat leveren in het Westerkwartier uit om komend jaar voor mensen die meervoudige zorg nodig hebben te regelen dat ze maar met één coördinerend persoon afspraken hoeven te maken.

Meer van Rogier van ’t Land