Steun ons en help Nederland vooruit

Een krachtige lokale rekenkamer

De nieuwe gemeentelijke organisatie zal qua omvang en qua kosten kleiner zijn dan de optelsom van de 4 oorspronkelijke ambtelijke organisaties, waarbij ambtenaren zoveel mogelijk op natuurlijke wijze afvloeien. Het streven is dat een sterke, deskundige en efficiënte organisatie overblijft.
Bovengemeentelijke/regionale samenwerkingsverbanden worden teruggedrongen omdat de democratische controle vaak gebrekkig is en de verantwoordelijkheden versnipperd.
De extra kosten om de gemeente Westerkwartier op te richten gedekt zijn door de gelden die de rijksoverheid ter beschikking stelt voor gemeentelijke herindelingen.
De gemeente Westerkwartier richt een digitale vergaderlocatie in, waarbij elke inwoner via het internet de gemeenteraadsvergaderingen live kan volgen.
Een centraal digitaal meldpunt voor de gemeente Westerkwartier inzake onregelmatigheden en zichtbaar maken voortgang en afhandeling.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018