Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeentelijke herindeling

D66 heeft zich in haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 al voorstander verklaard van een gemeentelijke herindeling. Dit is nog steeds het geval. De gemeenten in de regio zijn zelfstandig te klein om alle gemeentelijke taken op een goed kwaliteitsniveau uit te voeren.
De provincie Groningen heeft besloten dat er uiterlijk 1 januari 2018 nog 6 gemeentes in Groningen zijn. De gemeente Zuidhorn zal opgaan in de gemeente Westerkwartier samen met Marum, Grootegast en Leek, met inbegrip van het Middag-Humsterland. D66 zal alle nieuwe plannen van de Gemeente Zuidhorn beoordelen in het licht van de nieuwe Gemeente Westerkwartier.

D66 zal bij de uitvoering van deze herindeling de volgende uitgangspunten hanteren:

  • De uitvoering wordt voortvarend aangepakt en er wordt optimaal gebruik gemaakt wordt van de regie die de provincie Groningen aanbiedt
  • Een besluitvoorbereidend orgaan (werknaam “Westerkwartier”) voor alles wat te maken heeft met de nieuwe gemeente Westerkwartier. Elke fractie uit 4 gemeentes benoemt een vertegenwoordiger . De stem van elke vertegenwoordiger krijgt een gewicht gerelateerd aan de omvang van de fractie in de betreffende gemeenteraad.
  • Optimaal gebruik maken van bestaande gebouwen. Een nieuw groot gemeentehuis of aparte gemeenteloketten in de huidige gemeentes zijn kostbaar en niet nodig om een gemeenschapsgevoel te behouden of te creëren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018