Steun ons en help Nederland vooruit

Internet

Voor betrokkenheid van inwoners is de toegankelijkheid van informatie noodzakelijk. De informatie en kennisuitwisseling binnen de gemeente via het internet kan daarbij helpen. Interactieve informatie-uitwisseling kan meehelpen tot een vorm van dorpsdemocratie te komen.

 

D66 staat voor:

  • Burgers regelen hun gemeentelijke zaken zoveel mogelijk via het internet.
  • Het houden van digitale peilingen over thema’s die in de kernen spelen.
  • Het direct digitaal kunnen melden en volgen van gesignaleerde problemen in buurt, wijk of dorp.
  • Kortom het anders vormgeven van communicatie van de gemeente naar de inwoners van onze gemeente; communicatie is 2-wegverkeer, brengen en halen. Breng de democratie met behulp van het internet dicht mogelijk bij onze 15-kernen!
  • Live-stream van openbare gemeentelijke vergaderingen/bijeenkomsten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018