Steun ons en help Nederland vooruit

Openbaar groen, sport- en spel en cultuur

De woonkwaliteit wordt in belangrijke mate bepaald door de leefomgeving. Een belangrijke rol daarin speelt het openbaar groen in de directe omgeving, maar ook de aanwezigheid van speelgelegenheden, trapveldjes en hangplekken voor de oudere jeugd. Niet minder belangrijk is, dat de mensen zelf invloed hebben op hun leefomgeving. Zij moeten dan ook zo veel mogelijk betrokken worden bij het vormgeven en onderhoud van het groen in hun omgeving. Grasvelden, perkjes en struikenpartijen mogen in dat kader best onderhoudsarm gemaakt worden of “overgedragen” aan bijvoorbeeld buurtverenigingen en/of dorpsbelangen. Dat betekent overigens niet dat het onderhoud of toezicht vervolgens achterwege gelaten kan worden.
D66 vindt daarnaast dat de gemeente in haar rol als met name woon- en leefgemeente aantrekkelijk moet blijven door een zo compleet mogelijk aanbod aan voorzieningen, zowel op sportief, cultureel als op recreatief gebied.
Sport speelt een belangrijke rol in het bevorderen van een gezonde levensstijl. Subsidie aan sportclubs moet gericht blijven op de breedtesport. Het doel is zo veel mogelijk inwoners, jong èn oud, in beweging te krijgen; sport maakt deel uit van een integraal gezondheidsbeleid, beweging en frisse lucht dragen bij aan gezond ouder worden en lagere zorgkosten. D66 vindt dat in de gemeente Zuidhorn een breed en toegankelijk sportaanbod aanwezig dient te zijn. Daarnaast hanteert D66 als principe dat sportverenigingen wel een eigen verantwoordelijkheid hebben en daar waar dat kan zelfredzaam zijn.
Cultuur is mede bepalend voor kwaliteit en aantrekkelijkheid van de gemeente als vestigingsplaats. Het is niet gemakkelijk om in een gemeente een bloeiend cultureel leven op peil te houden. Toch heeft de gemeente een sleutelrol om ook culturele initiatieven te ondersteunen en aan te moedigen, vanuit een duidelijke eigen visie op cultuur. Dit komt de gemeenschapszin ten goede.
D66 staat voor:

  • Een zo breed mogelijk sportaanbod.
  • De structurele invoering van de sportpas, een goed middel om specifieke doelgroepen (groep 1-19 en 50+) gratis te laten kennismaken met allerlei sporten in de gemeente, in samenwerking met scholen, sportverenigingen en de gemeente.
  • Blijvende aandacht voor de vele monumenten in onze gemeente.
  • Subsidiering en stimulering van kunstuitingen, die de gemeente Zuidhorn op de kaart zetten.
  • Creatief gebruik van braakliggende gronden en leegstaande panden.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018