Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid

Veiligheid en leefbaarheid zijn voor D66 aan elkaar verwante kernbegrippen. Onveilige situaties in het verkeer moeten worden opgespoord en opgelost. Als het aan D66 ligt, wordt de verkeersveiligheid rondom scholen verbeterd. Ouders moeten worden gestimuleerd om hun kinderen lopend of op de fiets naar school te laten gaan.
Verder willen we dat de politie zichtbaar is in alle kernen en sneller optreedt bij overlast. De politie moet weer dichter bij de gemeenschap staan en individuen kennen. Dit betekent ook dat signalen van inwoners van de verschillende dorpen serieus moeten worden genomen. D66 wil dat ook ’s avonds en in het weekend er voldoende bezetting is om tijdig te kunnen optreden bij bijvoorbeeld vernielingen.
Ook inzake de veiligheid rondom de NAM-locatie en de kanalen (schepen met risicovolle ladingen), moet de gemeente in control blijven. De kernen moeten gehoord worden als het om onveilige situaties gaat. Veiligheid gaat om onze inwoners en moet niet blijven hangen bij professionals.

D66 staat voor:

  • Een zorgvuldige afweging tussen veiligheid en energiebesparing in de buitengebieden.
  • Het breed inzetten van bewegingsmelders, zodat verlichting niet continu hoeft te branden.
  • Verkeersveiligheid, met name bij scholen en in dorpskernen.
  • Zuidhorn is een plattellandsgemeente bij uitstek: dat vraagt het garanderen van een minimaal niveau van onderhoud. Ten allen tijde zorgen voor uitstekend zichtbare belijning.
  • Een gemeentelijke veiligheidskaart, waarin meldingen en afhandeling zichtbaar zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018