Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen

Huisvesting hoort samen vorm gegeven te worden door bewoners, omwonenden, bouwbedrijven, woningcorporaties en de gemeente. Het belang van bewoners gaat daarbij voor het belang van projectontwikkelaars. Samen met burgers wil D66 werken aan energieneutrale woningen, ook in de bestaande bouw. Dat er nog steeds nieuwe woningen gebouwd worden die niet energieneutraal zijn, beschouwt D66 als een gemiste kans. Bij elk project zijn de toekomstige exploitatiekosten minstens zo belangrijk als de eenmalige bouwkosten. Vooraf investeren in duurzame oplossingen levert in de tijd kostenbesparingen op. De komende jaren worden wat D66 betreft gebruikt om een omschakeling naar volledig duurzame bouw mogelijk te maken. Daarbij verdient ook nieuwe technologie aandacht, de ontwikkelingen gaan snel. Zuidhorn mag ook best eens vooroplopen, vindt D66! Experimenten op het gebied van duurzame technologie, zoals bijvoorbeeld de opslag van duurzaam opgewekte energie binnen onze gemeente, zullen door D66 van harte worden aangemoedigd.
D66 hecht er veel waarde aan dat er ook voor jongeren en senioren voldoende ruimte is op de woningmarkt en dat zij binnen de gemeentegrenzen goed kunnen doorgroeien van een kleine naar een grotere woning of omgekeerd.
D66 staat voor:

  • Bijzondere aandacht voor woningen voor starters.
  • Een huisvestingsbeleid voor senioren, in lijn met het beleid van de overheid dat zich richt op zo lang mogelijk zelfstandig wonen; hier ligt een uitdaging voor woningaanpassing en tegelijkertijd duurzame aanpassingen, dus betrek ook onze senioren bij deze uitdaging. Daar liggen kansen, een substantieel deel van onze inwoners is 60 plus.
  • Een gemeente Zuidhorn die onze burgers stimuleert hun woning energieneutraal te maken.
  • Welstandsvrij bouwen of op z’n minst de macht van de welstandscommissie inperken, zodat de eenvormigheid plaats kan maken voor meer creatieve en duurzame uitingen van burgers.
  • In de kleinere kernen samen met de inwoners bekijken wat de mogelijkheden zijn voor het woningbestand.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018