Steun ons en help Nederland vooruit

Meer werk in onze gemeente

Topprioriteit voor het behoud van bestaande werkgelegenheid

Samen wonen samen leven

Wij wilen de burgers bij de inrichting van hun leefomgeving meer inspraak geven

Initiatief, inspraak en herindeling

De lokale overheid heeft een dienende rol in de samenleving en zou zich ook zo moeten opstellen

Welzijn nieuwe stijl

Onze veranderende samenleving speelt een belangrijke rol. We groeien toe naar een participatiesamenleving waarin burgers, professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en gemeente samenwerken.

Duurzaamheid

Een duurzame leefomgeving is een grondrecht van de inwoners

Samen kennis opbouwen

Goed onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen.