Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Samen kennis opbouwen

De verantwoordelijkheid voor goed onderwijs moet liggen bij de scholen zelf. D66 is er voor dat onderwijsverbeteringen zoveel mogelijk door de scholen zelf worden ingevoerd. Scholen kunnen zo meer op maat hun leerlingen bedienen. Scholen die goede ideeën hebben, moeten niet worden geremd door een overheid die belemmeringen opwerpt, maar gestimuleerd in de uitvoering van die ideeën.

De verantwoordelijkheid voor goed onderwijs moet liggen bij de scholen zelf.