Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Welzijn nieuwe stijl

Er is een omslag nodig om het gat tussen vraag en aanbod in de zorg te dichten en de kosten van de zorg beheersbaar te houden. Die omslag kunnen we bereiken door de zelfredzaamheid van inwoners binnen hun eigen sociale netwerk te versterken. Daarbij kunnen professionele organisaties een belangrijke rol spelen, samenwerkend binnen de lokale zorg- en ondersteuningsnetwerken. Daarnaast kan de inzet van innovatieve en arbeidsbesparende technologie binnen die samenwerkingsverbanden een belangrijke bijdrage leveren.

We groeien toe naar een participatie- samenleving waarin burgers, professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en gemeente samenwerken.